Pacienti u paraqit në klinikë me kërkesën për të përmirësuar estetikën e dhëmbëve përpara dhe zëvëndësimin e dhëmbëve që mungojnë.

Koha në dispozicion ishte shumë e limituar për arsyet personale të pacientit

U trajtuan të gjithë dhëmbët me infeksion, u mbushën dhëmbët e prishur dhe u bë një punim protetik i kombinuar me ura dhe kurora teke zirkoni në të dyja nofullat.

Imperial Dental Center

Fotografia e fundit është bërë një dite pas ngjitjes përfundimtare të punimit.
Rezultatet janë të qarta!