Pacienti u paraqit në klinikën tone pasi ishte i pakënaqur me stabilitetin e protezës së sipërme. 🔻
Ai kishte vendosur që të donte diçka statike jo të lëvizshme për pjesën e sipërme të dhëmbëve.

Rasti u trajtua në 2 faza, ku në fazën e parë vendosëm për të bërë një punim fiks mbi 4 implante dentare.🦷

Imperial Dental Center

Pacienti nuk jetonte në Shqipëri edhe si rrjedhoje fazën e parë kreu ndërhyrjen për vendosjen e implanteve dentare dhe në fazën e dytë u vendos ura fikse mbi implante!⭕

Një tjetër pacienti i rikthehet buzëqeshja!😁